0904 403 222 info@abertal.sk
manazment nehnutelnosti

Prenájom:

 • Nacenenie – vy nám poviete Vaše predstavy a my vám ukážeme, ako to vyzerá na trhu. Takto spolu nastavíme cenu prenájmu tak, aby prenájom bol pre vás výhodnou investičnou činnosťou.
 • Marketing – v marketingovej službe je neodmysliteľnou súčasťou komunikácia Vašej nehnuteľnosti tak, aby sme našli Vášho ideálneho nájomcu.
 • Obhliadky – nebudete zaťažený nekonečnými obhliadkami a vyhnete sa zbytočnému stresu z „realitnej turistiky“.
 • Overenie nájomcu – overíme za Vás potenciálnych nájomcov, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.
 • Príprava zmluvy – vybavíme právne formality tak, aby boli spokojné obe strany, vy i nájomca.
 • Výber depozitu a nájomného – základom dobrého fungovania je prejav dobrej vôle a tak výber depozitu a nájomného dopredu od nájomcu je v našich službách podmienkou.
 • Odovzdanie nehnuteľnosti - vypracujeme odovzdávací protokol, odpíšeme stavy energií , poskytneme potrebné informácie nájomcovi a odovzdáme kľúče.

Manažment:

 • Kontrola Vašej nehnuteľnosti – vykonáme kontrolu prenajímanej nehnuteľnosti, pretože si uvedomujeme, že je dôležité sa o Vašu nehnuteľnosť aktívne zaujímať a pravidelne preverovať jej stav.
 • Hlavný kontakt pre nájomcu – sme jediným kontaktom pre nájomcu, čo pre Vás znamená, že ste absolútne odbremenený od povinností, ktoré Vás pri prenajímaní bytu a požiadaviek od nájomcu môžu zaťažovať. Čokoľvek potrebuje, zavolá nám.
 • Inkaso nájomného – na základe vzájomnej dohody môže byť plne v našej kompetencii. Kontrolujeme tak platobnú disciplínu klienta a prípadné omeškania okamžite riešime.
 • Správa o aktivitách - považujeme za dôležité Vás informovať o dianí vo Vašom majetku a tak Vás upovedomíme o všetkých skutočnostiach a riešeniach vo Vašej nehnuteľnosti.
 • Správy pre nájomcu – všetka komunikácia s nájomcom „padne iba na naše plecia“.
 • Komunikácia so správcom bytového domu – ak bude potrebné zabezpečiť výmenu poškodených čipov, resp. obstaranie nových čipov, ovládačov, alebo rôznych potvrdení, vyriešime to za Vás.
 • Výpočet skutočného preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania – porovnáme Vám zaplatené preddavky nájomcu a jeho reálnu spotrebu .
 • Vypracovanie dodatočnej zmluvnej dokumentácie – zabezpečíme dodatky pri zmene doby trvania nájmu, zmene ceny, výmene nájomníkov a podobne.

Údržba:

 • Opravy cez licencovaných a kvalitných subdodávateľov – spolupracujeme s overenými spoločnosťami a a dlhodobými partnermi.
 • Upratovacie služby – v prípade potreby vieme zabezpečiť pravidelné upratovanie Vašej nehnuteľnosti, alebo jednorazové upratovanie pri výmene nájomníkov.
 • Ďalšie služby – údržba záhrad, povinná kontrola komínov, kotlov, vypratávanie nehnuteľností, ...

Cena za službu Správa investičných nehnuteľností - RENT MANAGEMENT sa pohybuje od 45 EUR mesačne. Konkrétnu cenovú ponuku vám radi pripravíme na mieru, podľa vašich potrieb.

Consent to the processing of personal data

The person concerned in conformity with the relevant obligations of the Act No. 18/2018 Z.z. on the protection of personal data as amended (hereinafter „ZoOOÚ“) ensures that the personal data filled in the contact form are accurate and up-to-date. The person concerned hereby authorises the Provider with his own free, explicit and unconditional consent to process his/her personal data to the extent of name, surname, phone number, e-mail address as means to contact the person concerned as a candidate for cooperation, in the „clients“ information system of the provider within the period of 180 days since the authorisation. The person concerned has the right to withdraw his/her consent with personal data processing in the same manner as the consent was given. Consent withdrawal has no impact on the the lawful processing of personal data based on the consent given before its withdrawal. The rights of the person concerned are set in particular by §§ 19 – 30 ZoOOÚ. The rights and obligations of the broker as a provider are in particular set by §§ 31 – 46 ZoOOÚ. The person concerned confirms that the broker has fulfilled its reporting obligations in accordance with ZoOOÚ. The person concerned takes note that his personal data is processed in accordance with ZoOOÚ due to appropriate technological, organizational and personal regulations in particular concerning applicable technological specifications, confidentiality and importance of personal data as well as the possible risks liable to distort safety or functionality of the information systems. The provider is obliged to process and handle personal data of the person concerned in accordance with the legislation in force.